8. Soočanje z neuspehi – Padel cem, grem naprej…

Padel sem, grem naprej…

Namen delavnice:

Udeleženec/udeleženka v delavnici kritično ovrednoti svoj odnos do neuspeha in vpliv dojemanja le-tega na njeno življenje.

Cilji delavnice:

• Udeleženci s skupino delijo svoje izkušnje z neuspehom
• Udeleženci kritično ovrednotijo 1 svoj neuspeh/padec.
• Udeleženci prek vprašalnika proučijo svoj pogled na življenje – primerjajo optimistični in pesimistični pogled na življenje
• Udeleženci pripravijo akcijski načrt soočanje z lastnimi neuspehi.

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min uvod spoznati voditelja in udeležence /
15 min padanje… udeleženci s skupino delijo svoje poglede na neuspeh fotogovorica
25 min moj neuspeh udeleženci kritično ovrednotijo 1 svoj neuspeh/ padec • prazni listi
• barvice
15 min pesimist ali optimist? udeleženci prek vprašalnika proučijo svoj pogled na življenje priloga 6.1
20-25 min akcijski načrt: Žirafa udeleženci pripravijo akcijski načrt soočanje z lastnim neuspehom • prazni listi
• barvice
• posnetek Robot chicken: Quicksand8
5 min zaključek zaključek celotne delavnice video št.3: Padel sem, kako naprej?

Vsebina

Uvod

Na začetku delavnice se vodja oz. vodje predstavijo udeležencem in obratno. Če se med sabo ne poznajo, začnejo z imeni, od kod prihajajo in ostalimi splošnimi stvarmi.

Padanje…

Voditelj po tleh razporedi različne slike (metoda fotogovorice9). Posameznike povabi, da si v tišini slike ogledajo ter izberejo sliko, ki jih najbolj spominja na izkušnjo neuspeha v njihovem osebnem življenju.

Moj neuspeh

Udeleženci si za aktivnost vzamejo pisalo, izbrano sliko iz fotogovorice, papir in poiščejo udoben (zaseben) prostor. Medtem voditelj pripravi umirjeno instrumentalno zvočno podlago ter udeležencem naroči, naj s pomočjo izbrane slike na listu papirja opišejo/narišejo svojo izkušnjo neuspeha. Med celotno aktivnostjo (10 min) naj v skupini vlada tišina in naj bo slišna samo glasbena podlaga. Po 10 minutah udeležence prosimo, naj se posedejo nazaj v krog ter z nami delijo osebno izkušnjo/nam predstavijo svojo umetnino.

Pesimist ali optimist?10

Voditelj udeležencem razdeli vprašalnike s testom, ki jim pomaga uvideti ali so pesimisti ali optimisti. Opozori jih, naj si za vsako vprašanje vzamejo toliko časa, kot ga potrebujejo11. Poudari tudi, da na vprašanja ni pravilnih in napačnih odgovorov. Pomembno je, da si udeleženci čim bolj živo predstavljajo situacijo; če jim ne ustreza noben odgovor naj izberejo tistega, ki jim je bližji. Pri vsakem vprašanju naj izberejo samo en odgovor. Udeleženci v 10 minutah vprašalnik izpolnijo. Ko končajo, jim voditelj obrazloži, kako pridobijo rezultate in kakšna je njihova interpretacija.

Interpretacija vprašalnikov

vprašanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
odgovor a 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
odgovor b 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
vprašanje 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
odgovor a 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
odgovor b 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vprašanje 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
odgovor a 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
odgovor b 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
vprašanje 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
odgovor a 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
odgovor b 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Točkovnik:

1. TRAJNOST: PmB (Permanent Bad – trajno slabo: vprašanja 5, 13, 20, 21, 29, 33, 42, 46) Odgovori pokažejo, v kolikšni meri mislite, da so vzroki za slabe dogodke trajni.
a. 0-1: zelo optimistični
b. 2-3: zmeren optimizem
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmeren pesimizem
e. 7-8: močan pesimizem

2. ZAČASNOST: PmG (Permanent Good – trajno dobro: vprašanja 2, 10, 14, 15, 24, 26, 38, 40) Odgovori pokažejo koliko verjamete, da so dobre stvari trajne – stvari razlagate optimistično.
a. 0-1: zelo pesimistični
b. 2-3: zmeren pesimizem
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmeren optimizem
e. 7-8: močan optimizem

3. SPLOŠNOST: PvB (Pervasive Bad – obsežno slabo: vprašanja 8, 16, 17, 18, 22, 32, 44, 48) Odgovori pokažejo splošni pesmizem/optimizem.
a. 0-1: zelo optimistični
b. 2-3: zmeren optimizem
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmeren pesimizem
e. 7-8: močan pesimizem

4. SPECIFIČNOST: PvG (Pervasive Good – obsežno dobro: vprašanja 6, 7, 28, 31, 34, 35, 37, 43) Odgovori kažejo kolikšno obsežnost pripisujete dobrim dogodkom.
a. 0-1: zelo pesimistični
b. 2-3: zmeren pesimizem
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmeren optimizem
e. 7-8: močan optimizem

5. UPANJE: HoB (PmB+PvB) seštevek upanja za slabe dogodke – polna mera upanja/brezupno
a. 0-2: polni upanja
b. 3-6: zmerno upajoči
c. 7-8: povprečje
d. 9-11: zmerno brezupni
e. 12-16: izredno brezupni

6. SAMOSPOŠTOVANJE: PsB (Personalized Bad – poosebljeno slabo: vprašanja 3, 9, 19, 25, 30, 39, 41, 47)
a. 0-1: zelo visoko samospoštovanje
b. 2-3: zmerno visoko samospoštovanje
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmerno nizko samospoštovanje
e. 7-8: zelo nizko samospoštovanje

7. VPLIV okolice: PSG (Personalized Good – poosebljeno dobro: vprašanja 1, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 45)
a. 0-1: zelo pesimistični
b. 2-3: zmeren pesimizem
c. 4: povprečje
d. 5-6: zmeren optimizem
e. 7-8: močan optimizem

SPLOŠNI REZULTAT:
B – SLABI DOGODKI
G – DOBRI DOGODKI

G-B = PESIMIST/OPTIMIST

a) Nad 8: zelo optimistični
b) 6-8 zmerno optimistični
c) 3-5 povprečje
d) 1-2 zmeren pesimizem
e) 0 ali manj zelo močan pesimizem

Akcijski načrt

Udeležencem voditelj za motivacijo pokaže video posnetek žirafe, ki gre skozi faze žalovanja. Faze žalovanja lahko primerno apliciramo tudi na neuspeh, saj gre za nekakšne vrste ‘žalovanje za uspehom’. Udeležencem razdeli dodatne liste in jih povabi, naj svojemu neuspehu napišejo ‘instant rešitev’ (upoštevajoč ugotovitve iz prejšnje vaje – glede na stopnjo pesimizma/optimizma pri posamezniku). Posamezne udeležence (nekatere) , prosimo, če svojo rešitev delijo s celotno skupino. Rešitve komentiramo v pozitivnem duhu – pri odločitvah za spremembe, pa jih spodbujamo k majhnim korakom (3% naenkrat).

Zaključek in evalvacija

Voditelj se zahvali udeležencem za sodelovanje in za zaključek predvaja izziv št. 3: Padel sem, kako naprej (priložnost tudi za kratko evalvacijo).

Avtorja: Neža Repanšek in Nejc Čuk

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.