9. Sodelujmo! – kako premagovati različnosti in delati skupaj?

Kako premagovati različnosti in delati skupaj?

Namen delavnice:

Udeleženci/ke bodo prek aktivnosti prepoznavali pomen sodelovanja (v različnih situacijah) za uspešno delovanje skupine.

Cilji delavnice:

• Udeleženci izdelajo čim višji papirnati stolp z omejenimi sredstvi (navaden papir)
• Udeleženci prepoznajo različne karakteristike članov skupine in načine za boljšo komunikacijo z njimi (barve)

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
10 min ogled filmčka o sodelovanju, pogovor o oslih in delovanju v timu (kaj je za vas timsko delo) uokoljenje v obravnavano tematiko filmček Minions – Teamwork12
20 min Vaja najvišji stolp! udeleženci izdelajo najvišji stolp zgolj iz papirja navadni beli listi
15 min barve v skupini – vprašalniki udeleženci izdelajo najvišji stolp zgolj iz papirja priloga 7.1
10 min barve v skupini in razlaga vprašalnikov + delitev v skupine udeleženci spoznajo načine za boljšo komunikacijo s posamezniki glede na njihove barve priloga 7.2
15 min preizkus: vaja komunikacije udeleženci poiščejo skupne značilosti posamezne barvne skupine listi v barvah skupin (rdeč, rumen, moder, zelen)
15 min preizkus: eggcercise udeleženci v praksi preizkusijo delovanje ‘popolnih’ skupin • jajca
• vrvice
• časopisni papir
• slamice
5 min zaključek zaključek celotne delavnice /

Vsebina

(So)delovanje v skupini

Na začetku delavnice voditelj udeležencem predvaja video Minions – Teamwork13, da ustvari dobro vzdušje v skupini in po ogledu udeležence nagovori k ‘možganski’ nevihti o vsem, kar zanje predstavlja sodelovanje oziroma delo v skupini ali timu.

Voditelj odgovore udeležencev beleži in jih ob koncu aktivnosti spodbudi, da lahko tudi med samo delavnico na plakat/tablo dodajo pojme, ki jih spomnijo na delovanje v skupini (voditelj jih med prihodnjimi dejavnostmi na to tudi opomni).

Najvišji stolp!

Voditelj naključno razdeli udeležence delavnice v manjše (enakovredne) skupine in vsaki skupini da 8 praznih belih listov (A4). Vsaka skupina dobi navodilo, naj zgolj iz teh listov zgradi čim višji stolp (zmagovalni skupini lahko tudi ponudimo nagrado). Izdelavo časovno omejimo na 5 minut – potem igro prekinemo in si ogledamo posamezne stolpe. Skupaj ocenimo kateri stolp je najvišji, potem pa udeležencem ponudimo še 4 dodatne liste za nadgradnjo stolpa. Zmaga skupina, katere končni stolp je najvišji.

Katera barva si?

Voditelj delavnice pripravi in razdeli vprašalnike14, dodatno obrazloži navodila na vprašalnikih in počaka, da jih udeleženci rešijo. Ko udeleženci rešijo vprašalnike, dobijo navodila, naj seštejejo rezultate, ki so jih dobili v navpičnih stolpcih (4 stolpci). Prvi stolpec označuje rdečo barvo, drugi rumeno barvo, tretji modro barvo in četrti zeleno barvo. Udeležencem voditelj na vidno mesto nariše simbol v njegovi barvi, da bo delovanje v naslednjih aktivnostih potekalo bolj gladko.

Preizkus – vaja komunikacije

Udeležence voditelj razdeli v skupine glede na rezultate, ki so jih dobili v vprašalnikih (rdeča, rumena, modra in zelena skupina). Vsaki skupini razdeli obrazložitev njihove barve v skupini ter list papirja v barvi njihove skupine in jih prosi, naj kritično ovrednotijo izjave, ki so napisane v prvem delu delovnega lista – v kolikšni meri veljajo za njih kot posameznika in njih kot celotno skupino (5 minut). Posamezne skupine svoje ugotovitve predstavijo ostalim, ponudimo pa tudi čas in prostor za razpravo.

Preizkus – Eggcercise

Voditelj udeležencem obrazloži teorijo, da skupina najbolje deluje, če je v njej vsaj en zastopnik vsake barvne skupine. Z namenom preizkušanja teorije v praksi, voditelj udeležence razdeli v enakovredne skupine, s posebno pozornostjo na barve posameznih članov skupine (v pomoč mu bodo narisani barvni simboli na udeležencih). Vsaki skupini voditelj zagotovi primeren prostor za delo (naj si skupine ne bodo v oviro) in vsaki skupini da enak material: 1 jajce na vrvici, časopisni papir, plastične slamice ipd15. Udeleženci naj izdelajo ‘lovilec jajc’ – napravo, ki bo preprečila, da bi se jajce ob padcu z višine 1.5m razbilo. Pri udeležencih spodbujamo kreativnost, pozorni pa smo na enako uporabo materialov. Po 10 minutah ‘lovilce jajc’ testiramo (vsaki uspešni ekipi iskreno čestitamo).

Zaključek

Z udeleženci se vrnemo k plakatu, kjer je napisana naša ‘možganska nevihta’ in ovrednotimo, katere lastnosti/pojme smo uporabili pri današnji delavnici. Voditelj se zahvali udeležencem za sodelovanje in jih spodbudi k takšnemu sodelovanju tudi v prihodnje.

Avtorici: Neža Repanšek in Sara Repanšek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.