Opombe

1. Čustva, ki naj jih udeleženci razporedijo so v prilogi 1.2. Voditelja sliko v prilogi lahko voditelj razreže na manjše koščke in jo udeležencem ponudi kot sestavljanko.
2. Da je delavnica bolj dinamična in če prostor to dopušča, lahko voditelj pripravi posamezne dele razpredelnice na liste, ki jih potem postavlja na tla ali lepi na tablo oz. ravno površino. V tem primeru uporabi manjše listke za vsako čustvo in večje liste za opredelitev intenzitete (visoka, srednja, blaga) in za posamezne občutke.
3. Vsak član skupine lahko prispeva svojo zgodbo.
4. Nalepke udeleženci obdržijo na sebi vse do refleksije o zgodbi.
5. Pod druge na tem mestu razumemo prijatelje, starše ter druga živa bitja.
6. Primer vlog: NERGAČ – včeraj si se skregal s starši, zato si danes že ves dan slabe volje in spodbijaš vse ideje skupine; VODJA; NASPROTNIK VODJE; PROVOKATOR; SPRAŠEVALEC; STRINJAM SE Z VSEM; NE IZRAŽAM SVOJEGA MNENJA.
7. Film je dostopen tu.
8. Posnetek je dostopen na Youtube .
9. Pri izvajanju je potrebno upoštevati, da je fotogovorica sredstvo, ki pomaga k pogovoru v skupini in da voditelj ni v vlogi kritika, ampak v vlogi vzdrževalca komunikacijskega procesa, v katerem je enakovredno udeležen vsak član skupine (sam je ‘prvi med enakimi’). Ko udeleženci začnejo opisovati svoje vtise o določeni fotografiji, govorijo pravzaprav o sebi in svojih izkušnjah/doživetjih neuspehov, ki so prišla iz podzavesti v zavest ob opazovanju in analiziranju fotografije (Balažic, 2002).
10. Vsebina aktivnosti povzeta po: Seligman, Martin – Naučimo se optimizma, 2009.
11. V splošnem so udeleženci test rešili v 10 minutah.
12. Posnetek dostopen tukaj .
13. Posnetek dostopen tukaj.
14. Lahko dodajamo poljubne materiale, pomembno je le, da se vsaki skupini zagotovi enake možnosti.

Objavljeno dne Kategorije Opombe

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.