O projektni ideji

Ideja za sam projekt je nastajala postopoma skozi več srečanj projektne skupine, ki je počasi sestavljala idejo. V začetku leta 2012 smo postavili osnutek, ki smo ga nadgradili in na koncu tako oblikovali projektno idejo: O PROJEKTNI IDEJI »Deset ključnih stvari bo izbrano s pomočjo intervjuvanja znanih oseb, njihove predloge bomo nato preučili, jim dodali svoje ideje in sestavili seznam najboljših desetih. Sam projekt se bo začel s Ključnim tednom, kjer se bodo na teme 10 Ključnih stvari izvedlo deset delavnic. Zadnji del bo namenjen izobraževanju prostovoljcev, da bodo le ti sposobni sami sestaviti delavnico. Naslednja koraka bosta priprava delavnic in priprava izzivov. Prostovoljci bodo pripravili delavnico na vsako izmed 10 Ključnih stvari, te delavnice se bo nato izvajalo po različnih koncih Slovenije. Tekom šolskega leta se bo prav tako pripravilo vsak mesec en izziv, ki bo sestavljen iz oglasnega videa in enostavne spletne aplikacije. Te izzivi bodo mlade spomnili na določeno ključno stvar, tisti, ki bo izziv opravil pa bo za nagrado prejel umetniško izdelan ključ. Tistim, ki bo uspelo zbrati več kot 6 ključev bodo dobili prost vstop na Ključni teden 2, ki bo predstavljal povzetek celotnega projekta.«

publikacija_10_ks-01

Proces smo prijavili na razpis za financiranje mladinskih pobud v okviru programa Mladi v akciji. Projekt je bil sprejet in se uradno začel 1. 5. 2012. Nadaljeval se bo tudi po izteku financiranja s strani programa.

 

Objavljeno dne Kategorije Uvodnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.