4. Ljubezen – Čustvo ali odločitev?

Čustvo ali odločitev?

Namen delavnice:

Udeleženci tekom delavnice prepoznajo stvari, ki so jim pomembne v njihovih odnosih s sabo, fantom/punco in bližnjimi.

Cilji delavnice:

• Udeleženci se naučijo razlikovati med ljubeznijo kot čustvom in ljubeznijo kot odločitvijo.
• Udeleženci se tekom delavnice naučijo, da je pomembno imeti rad sebe in da ostale ljubezni izhajajo iz te.
• Udeleženci skupaj oblikujejo en primer, kako izboljšati svoj odnos s starši.

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
3 min uvod z videom za iztočnico uokoljenje udeležencev v obravnavano tematiko izziv št. 9: Ljubezen – čustvo ali odločitev
7 min predstavitev predstavitev voditeljev, udeležencev žogica
10 min fotogovorica izražanje različnih vrst ljubezni s pomočjo slik fotogovorica
10 min plakat 3 ključne stvari v odnosih ozaveščanje ključnih stvari za vsak odnos plakati
15 min ljubezen do sebe refleksija samospoštovanja posameznika • beli listi
priloga 4.1
10 min ljubezen do partnerja izražanje občutij do partnerja vrv ali selotejp (za razdelitev prostora)
15 min ljubezen do drugih, prijateljev, staršev in drugih živih bitij igra vlog – refleksija medsebojnih odnosov listki z vlogami
10 min zaključek in refleksija povzetek dejavnosti in evalvacija /

Vsebina

Uvod

Ogled 9. video izziva: Ljubezen – čustvo ali odločitev

Predstavitev voditeljev, udeležencev

Udeleženci si podajajo žogico – povejo ime od sebe, od katere so žogico prejeli ter osebe, kateri jo bodo dali; v drugem krogu si čim hitreje podajajo žogico in ponavljajo samo imena.

Fotogovorica

Vsak od udeležencev si izbere eno sliko, glede na to, koga/kaj ima rad. Po skupinah po 5 si povejo, zakaj so izbrali to sliko in kaj slika predstavlja. Nato prinesejo slike naprej in jih razdelijo v 3 skupine: ljubezen do sebe; do fanta/punce in do drugih.

Plakat 3 ključne stvari v odnosih

Ostanejo v skupinah, v katere so se razdelili že pri fotogovorici. Na plakat udeleženci napišejo svoje 3 ključne stvari za vsak odnos (ljubezen do sebe, do Fanta/punce in do drugih). Predstavijo zakaj so izbrali ravno te in zakaj so pomembne.

Ljubezen do sebe (Samostojno delo)

Udeleženci na bel list narišejo sebe, nato okoli sebe narišejo stvari, ki jih predstavljajo (osebnostne lastnosti, izgled) in stvari, ki jih imajo radi. Nato vsak na kratko predstavi svojo risbo. Udeleženci v pomoč dobijo 3 vprašanja:
• Zakaj je pomembno, da imam rad sebe?
• Katere stvari na meni so mi všeč? Katere so tiste, ki jih še lahko popravim?
• Kako si ljubezen do sebe izkažem?

Ljubezen do partnerja

Udeležencem preberemo stavke. Prostor navidezno razdelimo na 3 dele. Na levo stran se postavijo, tisti, ki se s prebranim stavkom strinjajo, na desno, če se s prebranim ne strinjajo ter na sredino, če o prebranem niso odločeni. Nato nekaj posameznikov pozovemo, da svojo odločitev glasno komentirajo.

• Ko se s fantom/punco skregava, želim stvar takoj razčistiti.
• S fantom/punco se slišim vsaj enkrat na dan.
• Če se s fantom/punco ne vidiva vsak trikrat na teden, nimam občutka,
da sem v zvezi.
• Mislim, da je najpomembnejša stvar v zvezi pogovor.
• Zveza na daljavo ne more funkcionirati.
• Fant/punca me mora podpirati pri vseh mojih življenjskih odločitvah.
• Mislim, da morava s fantom/punco hoditi vsaj dve leti, preden bi
začela razmišljati o poroki.
• V zvezi je najpomembnejše to, da imaš skupne interese.
• Dobra zveza je tista, v kateri je fant starejši od punce.
• Mislim, da brezpogojna ljubezen ne obstaja.
• V dobri zvezi si morata fant/punca vse zaupati.
• Mislim, da se najboljša zveza razvije iz prijateljstva.

Ljubezen do drugih5 – igra vlog

Udeležence razdelimo v skupine (lahko so ponovno v skupinah, v katere so se razdelili pri fotogovorici). Vsak član skupine dobi na listku napisano svojo vlogo s kratko razlago6.

V skupini se morajo v okviru svojih vlog dogovoriti o enem načinu/ receptu, kako izboljšati odnos s svojimi starši. Ob koncu vaje, jih vprašamo, ali jim je uspelo priti do rešitve, kako so se v skupini počutili, kaj jim je bilo težko ter zakaj.

Zaključek in refleksija

Udeležence razdelimo v dve skupini. Ena skupina najde argumente, zakaj je ljubezen čustvo, druga, zakaj je odločitev. Soočimo argumente po sistemu pro et contra. Ali je ljubezen čustvo ali odločitev? (Skrivna formula: 45% čustvo, 55% odločitev).

Avtorji: Bojana Petkovič, Igor Pigac, Zdenka Pišek in Kristina Kosmač

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.