3. Identiteta in domoljubje – Odkrivanje osebne identitete

Odkrivanje osebne identitete

Namen delavnice:

Udeleženec/ka bo spodbujen/a k razmišljanju o identitetah in soočen z realnostjo ‘lepljenja nalepk’ posameznikom glede na njihove družbene vloge.

Cilji delavnice:

• Udeleženci bodo utrdili svoje znanje o različnih oblikah identitete.
• Udeleženci se bodo soočili z mnenji drugih članov skupine ter s svojimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi.
• Udeleženci bodo pridobili pozitivne afirmacije za prihodnost.

 

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min predstavitev predstavitev izvajalcev in udeležencev žogica
5 min uvod v temo: Kaj je identiteta? utrditev znanja o različnih oblikah identitete in družbenih vlog /
5 min čebulna identiteta ozaveščanje lastne multi – identitete priloga 3.1.
• pisala
10 min vaja z rožo iskanje skupnih lastnosti priloga 3.2
30 min vaja zvezdice in pike izražanje mnenj in stereotipov o članih skupine priloga 3.4
priloga 3.5
10 min slikanica Poseben si uokoljanje aktivnosti zvezdice in pike v zgodbo Lucado, Max. 2007. Poseben si. Ljubljana: Noella
10 min refleksija o zgodbi soočanje z stereotipi in mnenji drugih o nas /
10 min domača naloga samopotrditev in pozitivne afirmacije v prihodnosti priloga 3.3
• prazni listki
5 min refleksija delavnice povzetek dejavnosti in evalvacija /

Vsebina

Predstavitev

Udeležence povabimo v krog in si podajamo žogo. Udeleženec, ki žogo prejme, pove svoje ime in pridevnik, s katerim bi se najraje opisal (npr. preprosti Marko). Povejo eno pozitivno lastnost o sebi, na katero so ponosni. Po opravljeni nalogi udeležence vpeljemo v debato (lahko si pomagamo s spodnjimi vprašanji).

• Kaj vpliva nate?
• S čim izražaš sebe?
Obvezno vključimo vse prisotne.

Uvod v temo: Kaj je identiteta?

Identiteta je edinstvena osebnostna struktura posameznika. Zajema osebnost, poistovetenje posameznika z drugimi in drugih s posameznikom in to, ker je edinstveno na posamezniku v odnosu z drugimi. Zajema to, kako posameznik zaznava sebe, kakšno mnenje ima o sebi. Identiteta je podzavesten proces, na katerem posamezniki osnujemo svoje misli, čustva in naša dejanja. Naša identiteta je osnovana na petih stebrih: naše telo, naša socialna mreža, naše delo in dosežki, naša materialna varnost in naše vrednote. Identiteta je življenjski proces, ki se odraža navzven kot mimika, gestikulacija, govor, fizična moč ali šibkost in navznoter kot samozaznava in samozaupanje. Identiteta se gradi z vprašanji:

• Kako se vidim jaz? Kako me vidijo drugi?
• Osebna identiteta – prepoznavamo sebe kot edinstvene
• Skupinska identiteta – vključeni smo v različne skupine (družina, prijatelji, verske in etnične skupine,…)
• Narodnostna identiteta

Čebulna identiteta

Voditelj udeležencem razloži pojem multi identitete. Treba je, da razumejo, da ima vsak posameznik veliko identitet in da se te tudi spreminjajo. S to vajo tudi poglobimo spoštovanje za skupno razumevanje in spodbujamo občutek pripadnosti skupini. Vsak posameznik dobi sliko čebulne identitete (priloga 3.1), ki jo izpolni glede na družbene vloge/ identitete, ki jih pri sebi prepoznava. Ko celotna skupina konča, udeležence lahko vpraša:

• Katere vloge ste prepoznali pri sebi? Bi jih želeli deliti s skupino?
• Je bilo težko najti toliko različnih identitet?
• Se vedno zavedaš vseh svojih vlog (jih upoštevaš v svojih ravnanjih?

Vaja z rožo (skupine po 4)

Udeležence razdelimo v skupine po 5 posameznikov. Razdelimo jim rožice (priloga 3.2) in jih prosimo, naj poskusijo najti nekaj, kar imajo vsi skupno ter nekaj, kar je unikatna značilnost posameznega člana skupine. V sredini rože napišejo kaj imajo vsi člani v skupini (potreba po skupnosti) v cvetovih pa kaj ima posameznik različno od drugih v tej skupini (potreba po biti poseben).

Vaja zvezdice in pike

Vsak prejme za vsakega soudeleženca v majhni skupini dve zvezdici in eno piko iz papirja. Na vsako zvezdico napiše pozitivno lastnost o soudeležencu. Na piko pa napiše področje, na katerem bi njegov soudeleženec lahko delal na sebi. Cilj naloge je, da ima na koncu vsak prilepljene zvezdice in pike. V primeru, da gre za večjo skupino, jo razdelimo v manjše podskupine. Manjše kot bodo skupine, hitreje bo vaja opravljena, vendar naj število članov v skupini ne bo manjše od 4.

Po vaji se z udeleženci pogovorimo o občutkih ob prejemanju in branju nalepk4. V kolikšni meri so se pozitivne in negativne lastnosti, ki so mi jih napisali drugi, ujemali z mojim mnenjem o sebi?

Slikanica Poseben si

Voditelj ali nekdo iz skupine prebere pravljico »Poseben si« (avtor Max Lucado). Udeleženci zgodbo spremljajo tudi ob ilustracijah (izvedba prikaza ilustracij je odvisna od pripomočkov, ki so na voljo -power point, knjiga, plakati itd.) Svet dopoveduje otrokom: ‘Poseben si, če … si pameten, če si prijetnega videza, če si nadarjen.’ Zgodba pa govori: ‘Poseben si zato, ker si. Ne potrebuješ nobenih posebnih sposobnosti.’ Očarljiva otroška zgodbica Maxa Lucada z ilustracijami bo voditeljem pomagala, da boste to sporočilo prenašali tudi starejšim udeležencem.

Refleksija o zgodbi

Udeležence vprašamo, kaj jih je najbolj nagovorilo ob zgodbi. Šele nato si snamejo nalepke. Pogovor o občutkih ob prejemanju in branju nalepk.

• Ali nalepke potrebujemo ali ne?
• So vas mnenja drugih na nalepkah presenetila/prizadela?
• Ali ste kaj novega spoznail o sebi?
• Kako gledatj na sebe sedaj, ko je poznate tudi mnenja drugih?
Kako bo to zavedanje vplivalo na tvoje življenje?

Domača naloga

Voditelj pripravi sezname z domačo nalogo. Udeleženci dobijo pomembno nalogo (priloga 3.3): en teden si vsak dan dajo vsaj eno pohvalo (Če želijo, jo napišejo na Facebook, nujno pa naj jo napišejo na delavnici).

Refleksija delavnice

Voditelj pozove udeležence, da delijo mnenje o delavnici in se zahvali za sodelovanje.

Avtorja: Bojana Petkovič in Igor Pigac

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.