2. Etnična drža – Kako razločevati med “prav” in “narobe” ter to tudi živeti

Kako razločevati med »prav« in »narobe« ter to tudi živeti?

Namen delavnice:

Udeleženec/ka je spodbujen/a k razmišljanju o tem, kaj je prav in kaj narobe in kako se v življenju odločati za prav. Obenem spoznava različna mišljenja, jih sprejema in širi svoja obzorja.

Cilji delavnice:

• Udeleženec/ka razmišlja o aktualnih etičnih vprašanjih.
• Udeleženec/ka si ustvarja mnenje o aktualnih vprašanjih.
• Udeleženec/ka se odloči, za katerih 5 vrednot se bo zavzemal/ a v življenju.

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
10 min predstavitev udeležencev preko igre spoznati udeležence delavnice /
45 min pro et contra iskati argumente za zagovarjanje vnaprej določenega stališča priloga 2.1
• prazni listi
• pisala
15 min pogovor o prav in narobe razmišljati, kaj je za posameznika prav in kaj narobe ter kaj ga spodbudi pri odločitvi za zagovarjanje nekega stališča /
15 min vrednote razmišljati, katere vrednote so pomembne za posameznikovo življenje priloga 2.2
• pisala
10 min zaključek povzetek delavnice in ogled video izziva posnetek izziva št.8: Ravnati prav/narobe?

Vsebina

Predstavitev V krogu vsak udeleženec pove svoje ime. Sledi igra, pri kateri vsi udeleženci in voditelja še naprej v krogu govorijo svoja imena. Vendar je potrebno pred imenom izreči še medmet aaa. Le tak način izreke imena je pravilen, ostali načini so napačni. Voditelj svoje ime vedno pove na pravilen način, sprva neopazno, v nadaljevanju lahko tudi bolj izrazito, da na ta način pomaga udeležencem. Voditelj vsakemu udeležencu sproti pove, ali je njegov način izreke imena pravilen ali ne. Igra se igra, dokler vsi udeleženci ne ugotovijo, kakšen je pravilni način izreke imena.

Pro et contra

Voditelja povesta, da se je potrebno pri vsaki stvari odločiti za eno izmed možnih poti (tudi odločanje, ali bom zjutraj vstal ali pa bom ves dan preživel v postelji, je pomembno!). Tako se vedno znova postavlja vprašanje kako ravnati pravilno. Le pravilna odločitev namreč prinaša dolgotrajno srečo. Voditelja lahko povesta kakšno osebno izkušnjo o odločanju za pravilno ali nepravilno in tako predstavita posledice neke odločitve in njenega vpliva na svoje življenje. Udeležence razdelita na dve skupini. Vsaka skupina dobi listek z isto trditvijo, s tem, da jo ena zagovarja, druga pa ji nasprotuje (priloga 2.1). Skupina za svoje stališče samostojno išče argumente. Nato vsaka skupina svoje stališče predstavi drugi in jo zagovarja z argumenti. Okviren čas priprave argumentov za posamezno stališče je 5 minut, za soočenje stališč pa 10 minut. Pogovor o prav in narobe Voditelja se z udeleženci pogovorita o njihovih občutjih med dejavnostjo pro et contra. Spodbujata jih k razmišljanju o tem, kako se kot posamezniki odločajo v življenju, kdo ali kaj vpliva na njihove odločitve, kaj si predstavljajo pod pojmoma prav in narobe. Lahko si pomagata z naslednjimi vprašanji: Vrednote Vsak udeleženec dobi seznam z napisanimi vrednotami (priloga 2.2). Pozorno jih prebere in izbere 5 zapisanih vrednot, ki se mu zdijo najpomembnejše in se bo zanje trudil in zavzemal v vsakodnevnem življenju. Zaključek Voditelja se zahvalita za sodelovanje povzameta delavnico in ključne ugotovitve in za zaključek predvajata še video izziv (izziv 8: Ravnati prav/narobe?).

• Kako si se počutil/a med dejavnostjo pro et contra? Ti je bilo težko predstavljati
in zagovarjati nasprotno stališče, kot ga imaš sam/a, ali pa ti je predstavljalo
izziv, da si se vživel/a v vlogo tistega, ki razmišlja drugače kot ti?
• Kaj je zate prav in narobe (to, kar čutiš ti ali kar pravi okolica)?
• Kaj vpliva na tvoje odločitve?
• Kaj spodbuja družba (večino ali osebno mnenje)?
• Te družba spodbuja k razmišljanju o vrednotah in ti pomaga pri odločitvah
za prav?

Avtorici: Majdi Zdešar in Sara Grebenc

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.