1. Čustva

Čustvena pismenost za vsakdanjo rabo

Namen delavnice:

Udeleženec/ka bo spoznala/prepoznala več vrst čustev, inteligentnosti. Spoznal/a bo, da ni napačnih čustev.

Cilji delavnice:

• Udeleženec/ka bo spoznal različna čustva in njihovo izražanje
• Udeleženec/ka bo spoznal več vrst inteligenc
• Udeleženec/ka bo spoznal, da so vsa čustva sprejemljiva

Trajanje delavnice: 90 minut

 

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min predstavitev spoznati voditelja in
udeležence delavnice
žogica
5 min kratek filmček o čustvih (10 KS) seznanitev s temo delavnice posnetek izziva št.2: Kako s čustvi?
15 min čustivity igranje, petje ali opisovanje posameznih čustev z namenom boljšega prepoznavanja (čustvena pismenost) priloga 1.2.(kot osnova)
• manjši listki
• škarje
30 min klasifikacija čustev1 spoznati razvrščanje čustev glede na intenzivnost občutkov, ki jih spremljajo priloga 1.2
• manjši listki
• pisala
10 min debata spodbuditi med udeleženci izražanje lastnega stališča /
10 min inteligentnost in njene vrste tehnično preveriti in ovrednotiti stopnjo čustvene inteligence pri posameznikih priloga 1.1
10 min vprašalnik o čustveni inteligenci zaključne ugotovitve in povzetek delavnice /
5 min zaključek zaključne ugotovitve in povzetek delavnice

Vsebina

Predstavitev

Udeležence povabimo v krog in si podajamo žogo. Udeleženec, ki žogo prejme, pove svoje ime in čustvo, ki mu prvo pride na misel (npr. Špela – veselje ipd.). Potem si ogledamo kratek filmček o čustvih (Izziv št.2: Kako s čustvi?, dostopen na YouTube).

Čustivity

Voditelj pripravi manjše listke, na katere napiše naključno izbrana čustva iz priloge 1.2, ki jih pripravi za žrebanje. Poišče 10 prostovoljcev, ki bodo pokazali/narisali/ razložili za katero čustvo gre. V primeru, da se skupini zatakne pri obrazložitvi čustev, jim pomagamo z zanimivimi namigi.

Klasifikacija čustev

V našem jeziku je veliko besed, s pomočjo katerih izražamo čustva in občutke; večinoma pa se spomnimo le nekaterih in vedno enakih. Zato se lahko zgodi, da se bomo odzivali na neprijetne situacije s stavkom »To me jezi«, čeprav se v nas poraja popolnoma drugačna mešanica občutij (Weisbach 1999). Ker je zelo pomembno, da se naučimo natančno izražati naša občutja, bomo z udeleženci pripravili ‘čustveni klasifikacijski sistem’. Voditelj pripravi liste, na katerih je naveden sistem razvrščanja čustev, glede na njihovo intenziteto (glej Prilogo 1.2). Predhodno voditelj pripravi razrezano razpredelnico2

Debata

Voditelj (izvirajoč iz zadnje aktivnosti) udeležence delavnice napelje v debato s pomočjo spodnjih vprašanj:
• Kako se v šoli (na delovnem mestu) spopadaš s čustvi?
• Pomisli na osebo, ki je imela nate velik vpliv v dosedanjem življenju. Kakšen je bil tvoj odnos do te osebe? Kakšen je bil odnos te osebe do čustev?

Inteligentnost in njene vrste

Voditelj udeležencem predstavi dejstvo, da so njihove čustvene sposobnosti tiste, ki odločajo o tem, kako ravnajo z drugimi in s seboj ter posledično vplivajo na njihove uspehe v zasebnem in poklicnem življenju. Izraz ‘čustvena inteligenca’ opisuje raznovrstne človekove lastnosti: značaj, obzirnost, rahločutnost, človečnost – Goethe ga je na primer imenoval kat ‘srčna kultura’ (Weisbach 1999). Sposobnosti na čustveni ravni namreč sodijo prej ‘v srce’ kot na raven razuma. Da bi lahko razumeli pojem čustvene inteligentnosti, si moramo z udeleženci razjasniti klasični pojem ‘inteligentnosti’. Klasičen pojem zajema matematično – logično inteligenco, obvladovanje jezika, prostorsko predstavljivost, nadarjenost za glasbo in motorično spretnost (Weisbach 1999). Voditelj udeležencem razdeli Prilogo 1.1, ki opisuje različne tipe inteligence, ki si skupaj sestavljajo človekovo inteligentnost.

Vprašalnik o čustveni inteligenci

Voditelj udeležencem razdeli anketne vprašalnike, ki jih udeleženci rešijo ter skupaj preverijo rezultate. Pričakovanja in realni rezultat lahko v skupini tudi pokomentiramo ter ovrednotimo.

Zaključek

Voditelj udeležence vpelje v zaključno debato, s katero poskuša povzeti ugotovitve delavnice, hkrati pa udeležencem ponudi nekaj iztočnic za prihodno razmišljanje o njih.

• Katera zgodba iz tvojega življenja ponazarja zanimiv element posamezne inteligence?3
• Če bi se ponovno znašel/a v enakem položaju – bi ravnala enako?
• Katera sposobnost čustvene inteligence – samozavedanje, samoupravljanje, družbeno zavedanje ali upravljanje medosebnih odnosov – je po vašem mnenju najbolj preprosta? Katera je najtežja?

Avtorji: Tina Zadravec, Damjan Škrabanja, Monika Tratnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.