Vzpostavitev delovnih skupin

Projekt se je začel z vzpostavitvijo štirih delavnih skupin: Video skupine, Skupine za delavnice, Skupine za odnose z javnostjo in Skupine za pripravo Ključnega tedna. V času trajanja mladinske pobude so v projektu sodelovali:

• Delavnice: Peter Korenčan, Sara Grebenc, Majdi Zdešar, Tina Zadravec, Damjan Škrabanja, Nejc Čuk, Igor Pigac, Bojana Petković, Veronika Čemažar, Neža Repanšek, Kristina Kosmač, Zdenka Pišek, Monika Tratnik, Sara Repanšek
• Odnosi z javnostjo: Marko Jerina, Katja Dovžan, Igor Pigac, Martin Lesar
• Video skupina: Bojana Petković, Janez Jarc, Elizabeta Korenčan, Peter Merše, Anja Petković
• Poletna akademija: Rok Bečan, Peter Korenčan, Damjan Škrabanja