Viri

• Balažic, Branko. 2002. Fotogovorica. Založba Salve.
• Bradberry, Travis in Jean Greaves. 2008. Čustvena inteligenca – kratek vodnik. Ljubljana: Založba Tuma.
• Goleman, David. 2008. Čustvena inteligenca – zakaj je pomembnejša od IQ. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba.
• Seligman, Martin. 2009. Naučimo se optimizma. Mladinska knjiga Založba.
• Weisbach, Christian. 1999. Kako razvijemo čustveno inteligenco – Razmišljajmo s srcem. Ljubljana: DZS.