Uvodnik

Ideja za sam projekt je začela nastajati v jeseni leta 2011, ko se še ni vedelo kako se bo razvila gospodarska kriza, ki je najbolj udarila prav v Evropski uniji. V družbi se je lahko začutilo vse več apatije, še posebej med mladimi je bil opazen strah pred prihodnostjo, kar je vzbujalo apatijo in pasivnost pri nekaterih, oziroma jezo in agresijo pri drugih. Proti koncu leta 2011 se je tako zvrstila vrsta neformalnih sestankov na katerih smo se pogovarjali, kako bi lahko mladi pomagali najti svojo pot tudi skozi te težke čase. Celoten koncept je nazadnje zajemal izbor 10 ključnih stvari, pripravo 10 delavnic, pripravo dveh večdnevnih seminarjev in pripravo 10 izzivov. Koncept projekta je bil tako spisan na prijavnico in oddan na razpis Mladi v akciji. Ideja je bila sprejeta in tako smo lahko z 5.1.2012 začeli izvajati aktivnosti. Od zavoda MOVIT smo dobili dotacijo v višini 5000 € za stroške izvajanja samega projekta. Najprej je bilo potrebno začeti zbirati ekipo prostovoljcev, ki bo izvajala projekt. Razdelili smo se v štiri skupine: Delavnice, Odnosi z javnostjo, Video skupina in Poletna akademija. V začetku je bilo največ pozornosti usmerjene k Video ekipi, ki je posnela 15 intervjujev z raznimi znanimi in manj znanimi osebami, vsakdo je povedal 10 stvari, ki se mu zdijo v življenju najbolj ključne. Iz nabora vseh idej smo na velikem srečanju vseh prostovoljcev izbrali 10 Ključnih stvari za življenje, ki jih šola ne nauči: Prava mera, Identiteta in domoljubje, Soočanje z neuspehi, Odpuščanje, Etična drža, Želja storiti nekaj več, Odnosi in konflikti, Ljubezen, Notranji mir in Sodelovanje.

Naslednji korak je bil priprava Ključnega tedna, ki je potekal konec avgusta 2012. Na njem smo bodoči ustvarjalci projekta prisostvovali delavnicam na teme 10 Ključnih stvari, ki so jih izvajali profesionalci iz sorodnih področij. Tako smo dobili veliko znanja in idej iz omenjenih področij, zadnji dan in pol tedna pa je bil namenjen učenju, kako pripraviti delavnice. Po ključnem tednu se je začelo celotno kolesje projekta hitreje premikati. Ekipa za Odnose z javnostjo je tako pripravila prvo oglaševalsko akcijo na srečanju mladih v Stični. Skupaj z Video ekipo so začeli pripravljati prvi izziv, ki je izšel konec septembra. Prvi izziv je bil na temo osebne identitete, mlade je vzpodbujal, da narišejo svojo karikaturo in s tem poudarijo svoje osebne značilnosti. Izziv je bil sestavljen iz videa, ki je prikazoval postopek risanja in navodil za izpolnjevanje. Odnosi z javnostjo in Video skupina sta lepo delovali in sodelovali, na področju skupine Delavnice pa se je neprestano zatikalo. Ni uspelo zbrati dovolj motivirane in ustaljene ekipe, da bi lahko začeli s pripravo delavnic. Tako je prihajalo do stalnih menjav v ekipi dokler se v začetku januarja 2013 zadeva ni ustalila in smo lahko pričeli z delom. V drugi polovici leta se je tako zvrstilo izvajanje 20 delavnic, konec junija 2013 je izšel še 10. izziv in tisti, ki so zvesto izpolnjevali izzive so dobili za nagrado brezplačno udeležbo na drugem Ključnem tednu. Le tega je skupina Poletna akademija začela pripravljati že spomladi, na njem so se ponovno zvrstile delavnice na temo 10 Ključnih stvari z drugimi izvajalci kot preteklo leto, potekal je sredi avgusta v Marijinem domu v Mekinjah. Udeležilo se ga je 16 udeležencev, bil pravi uspeh, saj je bilo vzdušje naravnost odlično.

Po koncu Ključnega tedna je ostal samo še čas za zaključne aktivnosti. Tako smo izvedli še nekaj delavnic, začeli pripravljati poročila in tole publikacijo. Slednja je namenjena vsem, ki ste že razmišljali o temah 10 Ključnih stvari in bi radi svoje poznavanje obogatili, ga delili z drugimi, posredovali mlajšim generacijam na zanimiv način, ali ga širili po spletu vsem, ki bi jim to lahko pomagalo k boljšem življenju. Projekt 10 Ključnih stvari je bil zasnovan kot proces, ki je uspel izluščiti zelo bogato vsebino in ga prek stikov med mladimi, ter socialnih omrežij posredovati velikemu številu ljudi. Vsak, ki je v projektu sodeloval je dodal svoj košek v ta bogat mozaik, zato si sedaj povabljen še ti dragi bralec, da se pridružiš tej pisani druščini in obogatiš svoje življenje ter življenja drugih.

O projektni ideji

Ideja za sam projekt je nastajala postopoma skozi več srečanj projektne skupine, ki je počasi sestavljala idejo. V začetku leta 2012 smo postavili osnutek, ki smo ga nadgradili in na koncu tako oblikovali projektno idejo: O PROJEKTNI IDEJI »Deset ključnih stvari bo izbrano s pomočjo intervjuvanja znanih oseb, njihove predloge bomo nato preučili, jim dodali svoje ideje in sestavili seznam najboljših desetih. Sam projekt se bo začel s Ključnim tednom, kjer se bodo na teme 10 Ključnih stvari izvedlo deset delavnic. Zadnji del bo namenjen izobraževanju prostovoljcev, da bodo le ti sposobni sami sestaviti delavnico. Naslednja koraka bosta priprava delavnic in priprava izzivov. Prostovoljci bodo pripravili delavnico na vsako izmed 10 Ključnih stvari, te delavnice se bo nato izvajalo po različnih koncih Slovenije. Tekom šolskega leta se bo prav tako pripravilo vsak mesec en izziv, ki bo sestavljen iz oglasnega videa in enostavne spletne aplikacije. Te izzivi bodo mlade spomnili na določeno ključno stvar, tisti, ki bo izziv opravil pa bo za nagrado prejel umetniško izdelan ključ. Tistim, ki bo uspelo zbrati več kot 6 ključev bodo dobili prost vstop na Ključni teden 2, ki bo predstavljal povzetek celotnega projekta.«

publikacija_10_ks-01

Proces smo prijavili na razpis za financiranje mladinskih pobud v okviru programa Mladi v akciji. Projekt je bil sprejet in se uradno začel 1. 5. 2012. Nadaljeval se bo tudi po izteku financiranja s strani programa.

 

Kontekst in izvor projekta

Projekt 10 ključnih stvari se je oblikoval znotraj skupine mladih, ki so zaznali potrebo po drugačnem socialnem vključevanju mladih in podpori pri odraščanju ter prevzemanju odgovornosti, h kateri formalni izobraževalni sistem ne teži dovolj. Mladi smo zaskrbljeni nad velikimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa, še posebej brezposelnostjo mladih, apatijo in z njima povezano dolgotrajnim odraščanjem in ne-prevzemanjem odgovornosti. Z željo po nadgraditvi formalnega znanja, smo se osredotočili na oblikovanje seznama tem, ki so po mnenju posameznikov različnega poklicnega profila pomembne, če ne kar ključne za kvalitetnejše in polnejše osebno življenje. Med 10 ključnih tem smo vključili teme, ki spodbujajo osebnostni razvoj na naslednjih področjih: razporejanje časa, postavljanje prioritet in ciljev, soočanje z uspehi in neuspehi, solidarnost in strpnost, socialna vključenost oz. odraščanje, zdrav način življenja in identiteto.