Potek projekta

Projekt smo si zamislili kot serijo izzivov, ki se jih predstavi v obliki kratkih videoposnetkov, objavljenih na spletu in preko spletnih socialnih omrežij. Hkrati se mlade spodbuja k odzivom na mesečne izzive na interaktivnih delavnicah, prilagojenih starostnim skupinam, ki jih izvajamo po vsej Sloveniji skupaj s skupinami, ki delujejo v okviru Socialne akademije in skupinami/organizacijami izven nje.

Vzpostavitev delovnih skupin

Projekt se je začel z vzpostavitvijo štirih delavnih skupin: Video skupine, Skupine za delavnice, Skupine za odnose z javnostjo in Skupine za pripravo Ključnega tedna. V času trajanja mladinske pobude so v projektu sodelovali:

• Delavnice: Peter Korenčan, Sara Grebenc, Majdi Zdešar, Tina Zadravec, Damjan Škrabanja, Nejc Čuk, Igor Pigac, Bojana Petković, Veronika Čemažar, Neža Repanšek, Kristina Kosmač, Zdenka Pišek, Monika Tratnik, Sara Repanšek
• Odnosi z javnostjo: Marko Jerina, Katja Dovžan, Igor Pigac, Martin Lesar
• Video skupina: Bojana Petković, Janez Jarc, Elizabeta Korenčan, Peter Merše, Anja Petković
• Poletna akademija: Rok Bečan, Peter Korenčan, Damjan Škrabanja

Izbor 10 ključnih stvari

Z naborom idej smo lahko začeli postopek izbiranja. Na sestanku smo se zbrali vsi sodelavci projekta in pretehtali predloge, ter iz njih izbrali 10 Ključnih stvari, ki so obsegale: Pravo mero, Ljubezen, Željo storiti nekaj več, Etično držo in Odpuščanje, Sodelovanje, Odnose in konflikte, Identiteto in domoljubje, Kako se pobrati po padcu, Notranji mir. S tem se je tudi začel praktični del projekta. Najprej je bila na vrsti priprava Ključnega tedna, ki se je izvajal od 27. do 31. avgusta 2012. Na njem so udeleženci pridobili nekaj osnovnih znanj iz področja 10 Ključnih stvari in pripravljanja delavnic, ter praktične izkušnje iz izvajanja delavnic pred vrstniki.

Video izzivi

V začetku šolskega leta, smo tako začeli s pripravo oglaševanja projekta in pripravo izzivov. Prvič smo se širši javnosti predstavili na srečanju katoliške mladine v Stični v septembru 2012. Mladim smo na stojnici ponudili izziv in od njih pridobili kontakte. Tako smo začeli graditi svojo mrežo sledilcev. Tekom naslednjih mesecev se je vsak mesec pripravili video, ki je predstavljal uvod v aplikacijo, ki je bila povezana z eno od ključnih stvari.

Delavnice

Prav tako se je začelo pripravljati delavnice in izobraževati izvajalce. Skupina za odnose z javnostjo je ves čas urejala spletno stran in tistim, ki so uspešno izpolnili izzive, pošiljala ključe. V prvih mesecih leta 2013 je prepoznavnost projekta prišla že do te mere, da smo začeli dobivati prošnje za izvajanje delavnic. Vzporedno z izvajanjem delavnic so se izvajala tudi izobraževanja izvajalcev, kjer se je pregledalo zasnove delavnic in se jih nadgrajevalo. Proti koncu šolskega leta 2012/2013, se je začela organizacija Ključnega tedna 2013. V juniju se je objavilo še zadnji izziv in razposlalo zadnje ključe. Tisti , ki so jih izbrali več kot 6 so dobili prost vstop na Ključni teden 2013, ki se je odvijal od 18. do 21. Avgusta, tam smo še enkrat povzeli vse znanje o 10 Ključnih stvareh in vsem sodelavcev, ter sledilcem projekta podali možnosti nadaljnjega udejstvovanja pri tem projektu.

Prepoznavnost projekta

Spletna promocija projekta je potekala na Facebook strani 10 ključnih stvari in na spletni strani www.10kljucnihstvari.si. Prek obeh medijev smo mlade spodbujali k sodelovanju na izzivih in udeležbo na interaktivnih delavnicah. Prispevke so objavljali gostitelji naših delavnic na njihovih spletnih straneh. Prispevke o projektnih aktivnostih smo objavljali tudi na:
• spletni strani Socialne akademije (www.socialna-akademija. si)
• portalu www.videonaklik.si
• portalu www.mlad.si

Kako naprej?

Mladinska pobuda in financiranje iz tega naslova se je iztekla 30.9.2013, vendar pa projektna ideja 10 ključnih stvari živi naprej. 10 Ključnih stvari, ki smo jih izbrali, namreč predstavlja idejo osebne rasti in razvoja, ki jo na tak ali drugačen način doživlja vsak izmed nas. Pričujoči priročnik je namenjen vsem, ki se ukvarjajo in se bodo ukvarjali, z mladimi (in manj mladimi) ter njihovim iskanjem življenjske usmeritve.