Kolofon

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.socialna-akademija.si
Elektronski naslov: info@socialna-akademija.si
Kontakt: +386 1 439 97 95

Socialna akademija je nevladna organizacija, katere poslanstvo je mlade in odrasle spodbujati na poti njihovega odgovornega državljanstva in udejstvovanja v družbi. Socialna akademija je preko izobraževanja, raziskovanja in kulture prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje v javni sferi, v zasebni sferi, v sferi trga in v sferi civilne družbe.

Geslo Socialne akademije – gnezdo družbenih pobud razkriva, da Socialna akademija želi biti prostor dialoga in kritične refleksije družbe na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti in skupnega dobrega.

Prepoznavne dejavnosti:
• Študij na Socialni akademiji
• Vodim, torej sem
• Multimedijski center
• Socialni teden: www.socialniteden.si
• Backpack journalism: www.bpjournalism.eu/
• 10 ključnih stvari: www.10kljucnihstvari.si