10. Želja storiti nekaj več – Odkrij svojo poklicanost in premaknil boš svet

Odkrij svojo poklicanost in premaknil boš svet

Namen delavnice:

Udeleženec prepoznava pomen poklicanosti in njenega uresničevanja in udejstvovanja.

Cilji delavnice:

• Udeleženci spoznavajo svoje talente, iščejo svojo poklicanost in razmišljajo, kako jo uresničevati preko študija in nazadnje preko službe.
• Udeleženci osvojijo pojme s katerimi si lahko pomagajo pri iskanju svoje poklicanosti.

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min uvodna igra uokoljenje v obravnavano tematiko. upravni obrazci (opcijsko)
20 min odkrivanje talentov vsak udeleženec poišče tri svoje talente in enega predstavi priloga 8.1
20 min poklicanost in poslanstvo Talenti so nam podarjeni, a s kakšnim namenom? žogica
15 min univerza izbrati katero znanje potrebujemo za razvijanje naših talentov priloga 8.2
15 min služba razmisliti o službi, kjer bi si rad služil »kruh« • priloga 8.3
• žogica
10 min ustvariti si sliko o svoji poklicni prihodnosti ustvariti si sliko o svoji poklicni prihodnosti • trši papir
• sponke

Vsebina

Uvodna igra

Pred začetkom delavnice, animatorja pripravita dve mizi ter jih uredita tako, da udeleženci lahko dobijo vtis, kot da so na Upravni enoti. Na začetku se udeležencem razdeli obrazce (različnih vrst, kar lahko nadalje uporabimo tudi za deljenje udeležencev v manjše skupine). Udeležencem se naroči naj čim prej izpolnijo obrazce, v primeru vprašanj lahko pristopijo k enemu od »uslužbencev«. Pove se jim tudi to, da naj pohitijo z izpolnjevanjem in naj nato čim prej oddajo obrazce pri okencu. Eden od animatorjev igra vlogo prijaznega uradnika, ki uživa v svojem delu, drugemu pa je delo monotono in komaj čaka, da gre lahko domov. Med tem, ko udeleženci oddajajo obrazce morata, animatorja svojo vlogo kar se da intenzivno odigrati. Po tem, ko vsi udeleženci oddajo obrazce se animatorja še enkrat predstavita in odpreta razpravo z vprašanjem; zakaj mislijo, da lahko v realnosti naletimo na podobne primere, kjer dva opravljata podobno službo, vendar jo eden z veseljem drugi, pa za grenkobo? Ali bi lahko rekli, da je prijazni uslužbenec svoje delo opravljal z veseljem, ker je za to delo talentiran oz. mu leži?

Odkrivanje talentov

Udeležencem se razdeli delovne liste in se jim naroči naj vsak napiše tri svoje talente. Enega od talentov naj nato tudi s pantomimo predstavi. Nato se udeležence sooči z vprašanji za razpravo. Ali lahko svoje talente razvijam? Kako mi lahko talenti služijo v življenju? Ali znam svoje talente uporabiti tako, da z njimi razveseljujem druge (primer)? Kako bodo moji talenti vplivali na izbiro študija?

Poklicanost in poslanstvo

Udeležence razdelimo v pare, vsak od njih se usede na drug konec učilnice (Če je udeležencev manj kot 20 se pogovarjamo v skupini). Začnemo z izhodiščno trditvijo; Bog nam je dal talente oz. talenti so na bili dani. Na tablo napišemo vprašanja: s kakšnim namenom so nam bili dani talenti? Mislite, da obstaja načrt za naše življenje? Kako ga lahko odkrijemo? Sledi nekaj minut razprave o načrtu za naše življenje, pomembno je, da se ohranja rdeča nit. Po petih minutah vsak par predstavi, svoje odgovore.

Univerza; Kar želite to dobite

Tema se začne z izjavo, da za dobro uporabo talentov potrebujemo znanje, prav tako za uresničevanje svoje poklicanosti. Vprašanje je kako bi ga pridobili? Udeleženci imajo na delovnih listih, ki so jih prejeli razpredelnico v kateri imajo navedeno veliko število predmetov. Izmed teh predmetov vsak udeleženec izbere 8 predmetov, ki se mu zdijo pomembni za razvijanje talentov in uresničevanje poklicanosti. Nato vsak izpostavi še enega ali dva predmeta, ki predstavljate področje iz katerega bi udeleženec pisal diplomsko nalogo. Po nekaj minutah tišine vsak predstavi svoj idealen predmetnik. Na koncu se z udeleženci pogovori še o tem, kako bi lahko svoje talente razvijali med študijem.

Moja sanjska služba

Udeleženci najprej na kos papirja narišejo, kako bo izgledala njihova sanjska služba. Nato naj list papirja spravijo v žep in se posvetijo vprašanjem. Po sobi se razpostavi liste z napisi Maslowih nivojev potreb. Nato se da udeležencem navodilo, da se morajo postaviti ob list, ki predstavlja odgovor na vprašanje. Vprašanja:

• Katero potrebo ti mora služba zagotovo zadovoljevati?
• Za katero ti ni nujno, da jo zadovoljuje?
• Kateri potrebi se boš najprej odpovedal?
• Kaj lahko v zameno za dobro službo pogrešaš izven službe? (manj
stika s prijatelji, manj časa za osebne konjičke…)
• Kateri potrebi so se (in se ji še) odpovedali vaši starši?

Nato se udeleženci dajo v pare in en drugemu predstavijo svojo službo s tem, da mu jo opišejo, vendar pri tem ne smejo uporabljati korenov iskane besede.

Zaključek

Za konec si vsak od udeležencev iz kartona naredi priponko na kateri poudari svoj poklicni naziv. S sponko si to priponko pripne na obleko in se nato predstavi celi skupini, s tem, da pove, kdo je, kaj zna in kaj počne. Na koncu: Iskanju na pot; udeležencem se pove, da lahko delovne liste vzamejo s seboj in ob njih razmišljajo kadar bo do sprejemali pomembne odločitve, saj lahko to kar smo danes spoznali služi kot smerokaz na poklicni poti. Poleg tega se jim zahvali za sodelovanje in jih povabi k nadaljnjem spremljanju projekta 10 Ključnih stvari, na okoli se pošlje preglednico za vpisovanje.