7. Prava mera! – Bodi gospodar svojega časa

Bodi gospodar svojega časa

Namen delavnice:

Udeleženci v svojem življenju prepoznavajo pomen učinkovitega upravljanja s časom in vključevanja različnih dejavnosti za kvalitetnejše življenje.

Cilji delavnice:

• Udeleženci bodo spoznali različne kategorije pomembnosti in nujnosti posameznih opravil in dejavnosti
• Udeleženci bodo upoštevali čas kot vrednoto in neomejeno dobrino
• Udeleženci bodo usvojili sistem postavljanja prioritet in ciljev za prihodnost

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min spoznavna igra – uvod v temo prek igre spoznati udeležence listki z različnimi urami v dnevu (2 enaka)
35min dejavnosti preteklega tedna spoznati različne kategorije, v katere lahko ločimo dejavnosti preteklega tedna priloga 5.1
• mirna glasba
10 min fotogovorica spoznati čas kot vrednoto slike ura, računalnik, denar, človek
35 min načrt naslednjega tedna postaviti si prioritete in cilje za prihodnji teden priloga 5.2
• mirna glasba
5 min zaključek in zahvala zaključek celotne delavnice ogled izziva št. 4: Gospodar svojega časa

Vsebina

Spoznavna igra

Voditelj v krogu razdeli listke z različnimi urami v dnevu (10, 12, 18 ipd.). Vsak udeleženec dobi 1 listek (število listkov se mora ujemati s številom udeležencev). Voditelj da navodilo, naj vsak udeleženec poišče ujemajoči par k svoji uri. Ko se pari najdejo jim voditelj da navodilo, naj se v parih v hitri minutki pogovorijo kaj navadno počnejo ob tej uri. Udeležence potem prosi naj sedejo in po parih poročajo skupne ugotovitve.

Voditelj povabi udeležence, da si razdelijo liste in na levo stran lista napišejo čim več dejavnosti, ki so jih počeli v preteklem tednu (učenje, družba, obiski, trgovina, filmi, šport itd. – ob mirni glasbi jim za to da 5 min). Po 5 minut jim predstavi kvadrat (glej prilogo 5.1 – spodaj).

Udeležence po predstavitvi kvadrata povabi, naj svoje (predhodno zapisane) dejavnosti v naslednjih 5 minutah razporedijo po kvadratih. Na koncu voditelj pove ‘rešitev’.

• nujno pomembno – stori sam takoj – PREŽIVETJE
• ni nujno pomembno – stori sam čim prej – KAKOVOST
• nepomembno nujno – naj storijo drugi- delegiraj – PREVARA
• nepomembno ni nujno – odloži/nikoli – NAZADOVANJE

Fotogovorica

V nadaljevanju voditelj po tleh postavi slike ure, denarja, nov računalnik in sliko človeka. Udeležence povabi, naj si slike ogledajo in glede na to kar so imeli/počeli prejšnji teden izberejo česa bi si najbolj želeli. Bistvo je, da udeleženci povejo svoje mnenje in da voditelja poudarita, da je čas najbolj pravično razdeljena stvar na svetu – vsi imamo danih 24 ur :).

Načrt naslednjega tedna

Voditelj udeležencem razloži kako najpomembnejše stvari postavijo na svoje mesto:

1. korak: povezava z vizijo in poslanstvom
2. korak: opredelitev vlog – zelo pomembno je balansiranje med vlogami
3. korak: v vsaki vlogi izberite cilje
4. korak: oblikujte tedenski okvir odločitev in urnik prednosti
5. korak: delujte z integriteto v vsakem trenutku
6. korak: ocena / refleksija

Zaključek in zahvala

Voditelj se zahvali udeležencem za sodelovanje in za zaključek predvaja izziv št.5: Gospodar svojega časa.

Avtorja: Neža Repanšek in Nejc Čuk

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.