Uvodnik

Ideja za sam projekt je začela nastajati v jeseni leta 2011, ko se še ni vedelo kako se bo razvila gospodarska kriza, ki je najbolj udarila prav v Evropski uniji. V družbi se je lahko začutilo vse več apatije, še posebej med mladimi je bil opazen strah pred prihodnostjo, kar je vzbujalo apatijo in pasivnost pri nekaterih, oziroma jezo in agresijo pri drugih. Proti koncu leta 2011 se je tako zvrstila vrsta neformalnih sestankov na katerih smo se pogovarjali, kako bi lahko mladi pomagali najti svojo pot tudi skozi te težke čase. Celoten koncept je nazadnje zajemal izbor 10 ključnih stvari, pripravo 10 delavnic, pripravo dveh večdnevnih seminarjev in pripravo 10 izzivov. Koncept projekta je bil tako spisan na prijavnico in oddan na razpis Mladi v akciji. Ideja je bila sprejeta in tako smo lahko z 5.1.2012 začeli izvajati aktivnosti. Od zavoda MOVIT smo dobili dotacijo v višini 5000 € za stroške izvajanja samega projekta. Najprej je bilo potrebno začeti zbirati ekipo prostovoljcev, ki bo izvajala projekt. Razdelili smo se v štiri skupine: Delavnice, Odnosi z javnostjo, Video skupina in Poletna akademija. V začetku je bilo največ pozornosti usmerjene k Video ekipi, ki je posnela 15 intervjujev z raznimi znanimi in manj znanimi osebami, vsakdo je povedal 10 stvari, ki se mu zdijo v življenju najbolj ključne. Iz nabora vseh idej smo na velikem srečanju vseh prostovoljcev izbrali 10 Ključnih stvari za življenje, ki jih šola ne nauči: Prava mera, Identiteta in domoljubje, Soočanje z neuspehi, Odpuščanje, Etična drža, Želja storiti nekaj več, Odnosi in konflikti, Ljubezen, Notranji mir in Sodelovanje.

Naslednji korak je bil priprava Ključnega tedna, ki je potekal konec avgusta 2012. Na njem smo bodoči ustvarjalci projekta prisostvovali delavnicam na teme 10 Ključnih stvari, ki so jih izvajali profesionalci iz sorodnih področij. Tako smo dobili veliko znanja in idej iz omenjenih področij, zadnji dan in pol tedna pa je bil namenjen učenju, kako pripraviti delavnice. Po ključnem tednu se je začelo celotno kolesje projekta hitreje premikati. Ekipa za Odnose z javnostjo je tako pripravila prvo oglaševalsko akcijo na srečanju mladih v Stični. Skupaj z Video ekipo so začeli pripravljati prvi izziv, ki je izšel konec septembra. Prvi izziv je bil na temo osebne identitete, mlade je vzpodbujal, da narišejo svojo karikaturo in s tem poudarijo svoje osebne značilnosti. Izziv je bil sestavljen iz videa, ki je prikazoval postopek risanja in navodil za izpolnjevanje. Odnosi z javnostjo in Video skupina sta lepo delovali in sodelovali, na področju skupine Delavnice pa se je neprestano zatikalo. Ni uspelo zbrati dovolj motivirane in ustaljene ekipe, da bi lahko začeli s pripravo delavnic. Tako je prihajalo do stalnih menjav v ekipi dokler se v začetku januarja 2013 zadeva ni ustalila in smo lahko pričeli z delom. V drugi polovici leta se je tako zvrstilo izvajanje 20 delavnic, konec junija 2013 je izšel še 10. izziv in tisti, ki so zvesto izpolnjevali izzive so dobili za nagrado brezplačno udeležbo na drugem Ključnem tednu. Le tega je skupina Poletna akademija začela pripravljati že spomladi, na njem so se ponovno zvrstile delavnice na temo 10 Ključnih stvari z drugimi izvajalci kot preteklo leto, potekal je sredi avgusta v Marijinem domu v Mekinjah. Udeležilo se ga je 16 udeležencev, bil pravi uspeh, saj je bilo vzdušje naravnost odlično.

Po koncu Ključnega tedna je ostal samo še čas za zaključne aktivnosti. Tako smo izvedli še nekaj delavnic, začeli pripravljati poročila in tole publikacijo. Slednja je namenjena vsem, ki ste že razmišljali o temah 10 Ključnih stvari in bi radi svoje poznavanje obogatili, ga delili z drugimi, posredovali mlajšim generacijam na zanimiv način, ali ga širili po spletu vsem, ki bi jim to lahko pomagalo k boljšem življenju. Projekt 10 Ključnih stvari je bil zasnovan kot proces, ki je uspel izluščiti zelo bogato vsebino in ga prek stikov med mladimi, ter socialnih omrežij posredovati velikemu številu ljudi. Vsak, ki je v projektu sodeloval je dodal svoj košek v ta bogat mozaik, zato si sedaj povabljen še ti dragi bralec, da se pridružiš tej pisani druščini in obogatiš svoje življenje ter življenja drugih.

O projektni ideji

Ideja za sam projekt je nastajala postopoma skozi več srečanj projektne skupine, ki je počasi sestavljala idejo. V začetku leta 2012 smo postavili osnutek, ki smo ga nadgradili in na koncu tako oblikovali projektno idejo: O PROJEKTNI IDEJI »Deset ključnih stvari bo izbrano s pomočjo intervjuvanja znanih oseb, njihove predloge bomo nato preučili, jim dodali svoje ideje in sestavili seznam najboljših desetih. Sam projekt se bo začel s Ključnim tednom, kjer se bodo na teme 10 Ključnih stvari izvedlo deset delavnic. Zadnji del bo namenjen izobraževanju prostovoljcev, da bodo le ti sposobni sami sestaviti delavnico. Naslednja koraka bosta priprava delavnic in priprava izzivov. Prostovoljci bodo pripravili delavnico na vsako izmed 10 Ključnih stvari, te delavnice se bo nato izvajalo po različnih koncih Slovenije. Tekom šolskega leta se bo prav tako pripravilo vsak mesec en izziv, ki bo sestavljen iz oglasnega videa in enostavne spletne aplikacije. Te izzivi bodo mlade spomnili na določeno ključno stvar, tisti, ki bo izziv opravil pa bo za nagrado prejel umetniško izdelan ključ. Tistim, ki bo uspelo zbrati več kot 6 ključev bodo dobili prost vstop na Ključni teden 2, ki bo predstavljal povzetek celotnega projekta.«

publikacija_10_ks-01

Proces smo prijavili na razpis za financiranje mladinskih pobud v okviru programa Mladi v akciji. Projekt je bil sprejet in se uradno začel 1. 5. 2012. Nadaljeval se bo tudi po izteku financiranja s strani programa.

 

Kontekst in izvor projekta

Projekt 10 ključnih stvari se je oblikoval znotraj skupine mladih, ki so zaznali potrebo po drugačnem socialnem vključevanju mladih in podpori pri odraščanju ter prevzemanju odgovornosti, h kateri formalni izobraževalni sistem ne teži dovolj. Mladi smo zaskrbljeni nad velikimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa, še posebej brezposelnostjo mladih, apatijo in z njima povezano dolgotrajnim odraščanjem in ne-prevzemanjem odgovornosti. Z željo po nadgraditvi formalnega znanja, smo se osredotočili na oblikovanje seznama tem, ki so po mnenju posameznikov različnega poklicnega profila pomembne, če ne kar ključne za kvalitetnejše in polnejše osebno življenje. Med 10 ključnih tem smo vključili teme, ki spodbujajo osebnostni razvoj na naslednjih področjih: razporejanje časa, postavljanje prioritet in ciljev, soočanje z uspehi in neuspehi, solidarnost in strpnost, socialna vključenost oz. odraščanje, zdrav način življenja in identiteto.

Potek projekta

Projekt smo si zamislili kot serijo izzivov, ki se jih predstavi v obliki kratkih videoposnetkov, objavljenih na spletu in preko spletnih socialnih omrežij. Hkrati se mlade spodbuja k odzivom na mesečne izzive na interaktivnih delavnicah, prilagojenih starostnim skupinam, ki jih izvajamo po vsej Sloveniji skupaj s skupinami, ki delujejo v okviru Socialne akademije in skupinami/organizacijami izven nje.

Vzpostavitev delovnih skupin

Projekt se je začel z vzpostavitvijo štirih delavnih skupin: Video skupine, Skupine za delavnice, Skupine za odnose z javnostjo in Skupine za pripravo Ključnega tedna. V času trajanja mladinske pobude so v projektu sodelovali:

• Delavnice: Peter Korenčan, Sara Grebenc, Majdi Zdešar, Tina Zadravec, Damjan Škrabanja, Nejc Čuk, Igor Pigac, Bojana Petković, Veronika Čemažar, Neža Repanšek, Kristina Kosmač, Zdenka Pišek, Monika Tratnik, Sara Repanšek
• Odnosi z javnostjo: Marko Jerina, Katja Dovžan, Igor Pigac, Martin Lesar
• Video skupina: Bojana Petković, Janez Jarc, Elizabeta Korenčan, Peter Merše, Anja Petković
• Poletna akademija: Rok Bečan, Peter Korenčan, Damjan Škrabanja

Izbor 10 ključnih stvari

Z naborom idej smo lahko začeli postopek izbiranja. Na sestanku smo se zbrali vsi sodelavci projekta in pretehtali predloge, ter iz njih izbrali 10 Ključnih stvari, ki so obsegale: Pravo mero, Ljubezen, Željo storiti nekaj več, Etično držo in Odpuščanje, Sodelovanje, Odnose in konflikte, Identiteto in domoljubje, Kako se pobrati po padcu, Notranji mir. S tem se je tudi začel praktični del projekta. Najprej je bila na vrsti priprava Ključnega tedna, ki se je izvajal od 27. do 31. avgusta 2012. Na njem so udeleženci pridobili nekaj osnovnih znanj iz področja 10 Ključnih stvari in pripravljanja delavnic, ter praktične izkušnje iz izvajanja delavnic pred vrstniki.

Video izzivi

V začetku šolskega leta, smo tako začeli s pripravo oglaševanja projekta in pripravo izzivov. Prvič smo se širši javnosti predstavili na srečanju katoliške mladine v Stični v septembru 2012. Mladim smo na stojnici ponudili izziv in od njih pridobili kontakte. Tako smo začeli graditi svojo mrežo sledilcev. Tekom naslednjih mesecev se je vsak mesec pripravili video, ki je predstavljal uvod v aplikacijo, ki je bila povezana z eno od ključnih stvari.

Delavnice

Prav tako se je začelo pripravljati delavnice in izobraževati izvajalce. Skupina za odnose z javnostjo je ves čas urejala spletno stran in tistim, ki so uspešno izpolnili izzive, pošiljala ključe. V prvih mesecih leta 2013 je prepoznavnost projekta prišla že do te mere, da smo začeli dobivati prošnje za izvajanje delavnic. Vzporedno z izvajanjem delavnic so se izvajala tudi izobraževanja izvajalcev, kjer se je pregledalo zasnove delavnic in se jih nadgrajevalo. Proti koncu šolskega leta 2012/2013, se je začela organizacija Ključnega tedna 2013. V juniju se je objavilo še zadnji izziv in razposlalo zadnje ključe. Tisti , ki so jih izbrali več kot 6 so dobili prost vstop na Ključni teden 2013, ki se je odvijal od 18. do 21. Avgusta, tam smo še enkrat povzeli vse znanje o 10 Ključnih stvareh in vsem sodelavcev, ter sledilcem projekta podali možnosti nadaljnjega udejstvovanja pri tem projektu.

Prepoznavnost projekta

Spletna promocija projekta je potekala na Facebook strani 10 ključnih stvari in na spletni strani www.10kljucnihstvari.si. Prek obeh medijev smo mlade spodbujali k sodelovanju na izzivih in udeležbo na interaktivnih delavnicah. Prispevke so objavljali gostitelji naših delavnic na njihovih spletnih straneh. Prispevke o projektnih aktivnostih smo objavljali tudi na:
• spletni strani Socialne akademije (www.socialna-akademija. si)
• portalu www.videonaklik.si
• portalu www.mlad.si